Шановні батьки!

15 травня о 1900 у приміщенні школи відбудуться загальні батьківські збори.

Явка всіх батьків обов’язкова.

З повагою адміністрація школи.

19. Задача на використання формул та виконання обчислень в середовищі електронних таблиць.

Ввести з клавіатури інформацію до таблиці, виконати відповідні обчислення та відформатувати таблицю. Результати зберегти на диску С: в спеціально створеній папці екзамен у файлі з назвою номеру білету (наприклад, білет22, білет10 тощо).

A B C D E F
Розрахунки вартості проданого товару
Товар Ціна в дол. Ціна в грн. Ціна з ПДВ Кількість Вартість
Аудіокасета $0,40
Ліцензійна аудіокасета $0,45
CD $1,00
Ліцензійний CD $2,70
CD-ROM $1,40
Курс грн. 5,6
Вартість покупки

20. Родина з Дніпропетровська планує протягом року подорожувати Шановні батьки! до різних міст України автомобілем. Знайдіть відстані від Дніпропетровська до Києва, Львова, Одеси, Херсона та орієнтовну вартість пального А-95. Визначте необхідні технічні характеристики автомобіля - обсяг бака для пального та витрати палива на 100 км, якщо родина подорожує автомобілем Nissan Notes з двигуном 1,6 л та автома­тичною коробкою передач.

Створіть електронну таблицю, в якій укажіть відстані від Дніпропетровська до вказаних міст, розрахуйте кількість і вартість необхідного пального до кожного міста, а також за формулою з використанням логічної функції визначте, до яких міст необхідно додатково заправляти автомобіль по дорозі. Побудуйте діаграму, на якій відобразіть відстані та вартість поїздки до Шановні батьки! кожного в міст.

Виберіть місто, до якого, на вашу думку, слід поїхати в першу чергу, та аргументуйте свій вибір.

Створіть текстовий документ, який буде містити текст, таблицю розрахунків і діаграму. Оберіть зручний спосіб подання аргументів щодо вибору міста подорожі.

Коледж інформаційних систем і технологій

ДВНЗ КНЕУ ім.В.Гетьмана

Розглянуто предметною комісією «ЗАТВЕРДЖУЮ»

“____”______________ р ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ Заст. директора з НР

Протокол №____ БІЛЕТБерезоцька В.В.

Голова Литовка Л.В. З навчального предмету__________________

_____________________ інформатика “____”___________ р.

У завданнях 1 -6 оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть правильне закінчення твердження: ( Неподільний елемент зображення, зазвичай квадратної форми, який має певний колір, називається...».

А символом

Б точкою

В пікеелем

Г бітом

2. Укажіть об'єкт текстового документа MS Word Шановні батьки!, який має такі параметри: розмір полів, орієнтація, розмір паперу.

А абзац Б сторінка В шрифт Г список

3.Укажіть абсолютні посилання на клітинку електронної таблиці MS Excel.

А А1

Б $B$5

В С3

Г $D7

4.Укажіть тип базової алгоритмічної структури цикл.

А з передмовою

Б з передумовою

В з передбаченням

Г з післямовою

5.Укажіть віруси, які зазвичай заражають файли документів текстових процесорів і електронних таблиць, зокрема документи MS Office.

А мережні віруси

Б файлові віруси

В макровіруси

Г завантажувальні віруси

6.Укажіть правильне закінчення твердження: ( Міжрядковий інтервал задає —).А відстань усіх рядків абзацу від межі лівого і правого полів сторінки

Б положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі

В спосіб Шановні батьки! розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж

Г відстань між рядками абзацу

У завданнях 7-12 оберіть кілька, (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти

7. Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону клітинок від В2 до В4 у середовищі табличного процесора MS Excel.

А =В2+В3+В4

Б =SЬM{B2,B4)

В =SUM(B2+B4)

Г=SUM(B2:B4)

Д =SUM(B2;B4 )

8.Укажіть недруковані символи:

А кінець абзацу

Б розрив рядка

В апостроф

Г кома

Д знак табуляції

9.Укажіть дії, які можна виконувати над рядками електронної таблиці MS Excel.

А відображати

Б перейменовувати

В приховувати

Г здійснювати автопідбір висоти

Д змінювати висоту

10. Укажіть властивості графічних зображень Шановні батьки!, що створені за допомогою графічного редактора:

А розмір зображення

Б роздільна здатність зображення

В глибина кольору

Г ширина кольору

Д колірна модель

11.кажіть види оптичних дисків, з яких не можна видаляти дані та на які можна записати дані кілька разів:

A CD-R

Б DVD-ROM

В DVD-R

Г DVD-R+

Д BD-R

12.Укажіть формальні мови: А українська

Б англійська

В німецька

Г нотна грамота

Д дорожні знаки

У завданнях 13-14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

13.Установіть відповідність між Інтернет-службами та їхнім призначенням.

А електронна пошта 1 забезпечує копіювання файлів з одного

комп'ютера на інший через Інтернет

Б служба передавання файлів 2дає змогу користувачу Шановні батьки! працювати на іншому

підключеному до Інтернету комп'ютері як на

власному

В служба обміну з миттєвими 3надає середовище, де користувачі в межах

повідомленнями теми, що їх цікавить, можуть обмінюватися

повідомленнями

Г служба віддаленого 4 призначена для обміну повідомленнями через

доступу електронні поштові скриньки доступу

Д формули 5 надає можливість обмінюватися

повідомленнями в режимі реального часу

14.Установіть відповідність між об'єктами, які використовують у середовищі текс­тового процесора, та їхніми параметрами:

А символ 1 відступи від країв лівого і правого полів, відступ

першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал,

інтервали перед і після абзацу

Б Сторінка 2 кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина,

вирівнювання за шириною і по висоті

В графічне зображення 3 шрифт, розмір, колір, стиль накреслення, зсув,

інтервал між Шановні батьки! символами

Г таблиця 4розмір, орієнтація, розмір полів, нумерація,

колон­титули

Д абзац 5 тип, розмір, кольори, положення, спосіб обтікання

текстом

15. Практичне завдання на виконання операцій в двійковій системі числення.

Додайте два двійкових числа. Переведіть результати у десяткову систему числення.

111101112 і 111011012

16. Дайте письмову відповідь на запитання: «Кодування інформації. Поняття біту, байту. Основні одиниці виміру інформації».

Завдання 17-20 передбачають безпосереднє їхнє виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми. Перед виконанням завдань 16-20 створіть на Робочому столі комп'ютера папку з назвою Атестація Прізвище (замлеть слова Прізвище в назві папки вкажіть ваше прізвище).

17. Практичне завдання на створення лінійної програми.

Скласти програму Шановні батьки! обчислення функції

Вхідні дані: x=-4,5; y=0,75; z=0,845

18.Задача на роботу з буфером обміну в середовищі графічного редактора.

Використовуючи буфер обміну намалювати рисунок.

19.Задача на використання формул та виконання обчислень в середовищі електронних таблиць.

Ввести з клавіатури інформацію до таблиці, виконати відповідні обчислення та відформатувати таблицю.

A B C D E F
Розрахунки вартості проданого товару
Товар Ціна в дол. Ціна в грн. Ціна з ПДВ Кількість Вартість
Аудіокасета $0,40
Ліцензійна аудіокасета $0,45
CD $1,00
Ліцензійний CD $2,70
CD-ROM $1,40
Курс грн. 5,6
Вартість покупки

20. Вашого знайомого зацікавили відомості щодо працевлаштування дизайнером, на які він натрапив на сайті trud.ua, але зараз доступу до Інтернету Шановні батьки! в нього немає.

Оскільки знайомий не уточнив, який профіль - спеціалізація дизайнера (наприклад, веб-дизайнер або ландшафтний дизайнер) - його цікавить, створіть для нього текстовий документ-по рад ник, у якому подайте схему, що містить профілі дизайнерських професій, таблицю вакансій кожного профілю (достатньо проаналізувати 5-6 профілів), та впорядкуйте дані за кількістю відповідних вакансій по Україні (структуру таблиці розробіть самостійно). Крім того, в порадник додайте адреси подібних сайтів, де ваш знайомий міг би дізнатися про наявні вакансії. Для профілю з найбільшою кількістю вакансій укажіть регіон із найвищою оплатою праці та вимоги до спеціалістів.

Коледж інформаційних систем і технологій

ДВНЗ КНЕУ ім.В Шановні батьки!.Гетьмана

Розглянуто предметною комісією «ЗАТВЕРДЖУЮ»

“____”______________ р ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ Заст. директора з НР

Протокол №____ БІЛЕТБерезоцька В.В.

Голова Литовка Л.В. З навчального предмету__________________

_____________________ інформатика “____”___________ р.

У завданнях 1 -6 оберіть одну правильну відповідь.

1.Укажіть пристрої виведення даних.

А оперативна, постійна, на пів постій на пам'ять

Б монітор, плотер, принтер, гучномовці, навушники

В CD- та DVD-диски, флеш-пам'ять

Г клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер

2.Укажіть об'єкт текстового документа MS Word, який має такі параметри: від­ступ, вирівнювання, інтервал.

А сторінка Б абзац В шрифт Г список

3.Укажіть правильне закінчення твердження: «Магістрально-модульний принцип архітектури сучасного персонального комп'ютера передбачає таку логічну орга­нізацію апаратних складових комп'ютера Шановні батьки!:—».

А пристрої з'єднуються безпосередньо один з одним і через магістраль

Б пристрої з'єднуються один з одним певною фіксованою послідовністю (кільцем)

В усі пристрої з'єднуються один з одним через магістраль,яка включає шини даних, адреси та управління

Г кожний пристрій безпосередньо з'єднаний з іншим

4.Укажіть правильне закінчення твердження: «Якщо під час підготовки до друку у полі Сторінки діалогового вікна Друк текстового процесора MS Word вибрано перемикач виділений фрагмент, то друкуватиметься —».

А тільки виділений фрагмент документа

Б вказаний набір сторінок

В сторінка, в якій знаходиться вказівник

Г весь документ

5.Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

А гістограма

Б пелюсткова

В графік

Г кругова

6.Укажіть формули, які можна записати Шановні батьки! у клітинку FS для обчислення середнього арифметичного чисел діапазону клітинок А3:ЕЗ в середовищі табличного проце­сора MS Excel.

A =AVERAGE(A3;B3;C3;D3;E3)

Б =(A3+B3+C3+D3+E3)f5

В =A3+B3+C3+D3+E3/5

Г = AVERAGE (АЗ.-ЕЗ)

Д =AVERAGE(A3+B3+C3+D3+E3 )/5

У завданнях 7-12 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти запропонованих.

7.Укажіть дії. які можна виконувати для зміни структури таблиці MS Word.

А додавати чи видаляти рядки

Б додавати чи видаляти стовпці

В додавати чи видаляти клітинки

Г додавати чи видаляти колонтитули

Д об'єднувати чи розділяти клітинки попередньо створеної Шановні батьки! таблиці

8.Укажіть носії, у яких використовується оптичний спосіб запису даних.

А жорсткий магнітний диск

Б компакт-диск (CD, CD-R, CD-RW)

В DVD-диск (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW та ін.)

Г флеш-мікросхема

Д HD DVD

9.Укажіть процеси, які належать до захисту повідомлень.

А встановлення паролів

Б шифрування повідомлень

В створення електронного підпису

Г написання контрольної роботи

Д створення резервних копій даних

10. Укажіть правильне закінчення твердження: « Стиль об'єкта текстового процесо­ра Microsoft Word – це — .

А ієрархічна схема розміщення складових частин документа

Б набір узгоджених між собою стилів оформлення об'єктів текстового докумен­та, який має ім'я

В набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім Шановні батьки!'я

Г набір параметрів форматування, який застосовують до тексту документа для зміни його зовнішнього вигляду

Д набір згрупованих за певними правилами та властивостями об'єктів, який має ім'я

11.Укажіть пристрої, які належать до маніпуляторів. А клавіатура

Б мишка

В джойстик

Г дигітайзер

Д трекбол

1 2. Укажіть рівні, на які класифікуються мови програмування.

А якісні

Б високі

В низькі

Г середні

Д машинні коди

У завданнях 13-14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

13Установіть відповідність між Інтернет-службами та їхнім призначенням.

А електронна пошта 1 забезпечує копіювання файлів з одного

комп'ютера на інший через Інтернет

Б служба передавання файлів 2дає змогу користувачу працювати на іншому

підключеному до Інтернету комп'ютері Шановні батьки! як на

власному

В служба обміну з миттєвими 3надає середовище, де користувачі в межах

повідомленнями теми, що їх цікавить, можуть обмінюватися

повідомленнями

Г служба віддаленого 4 призначена для обміну повідомленнями через

доступу електронні поштові скриньки доступу

Д формули 5 надає можливість обмінюватися

повідомленнями в режимі реального часу

14Установіть відповідність між об'єктами, які використовують у середовищі текс­тового процесора, та їхніми параметрами:

А символ 1 відступи від країв лівого і правого полів, відступ

першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал,

інтервали перед і після абзацу

Б Сторінка 2 кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина,

вирівнювання за шириною і по висоті

В графічне зображення 3 шрифт, розмір, колір, стиль накреслення, зсув,

інтервал між символами

Г таблиця 4розмір, орієнтація, розмір Шановні батьки! полів, нумерація,

колон­титули

Д абзац 5 тип, розмір, кольори, положення, спосіб обтікання

текстом

15. Виконайте операції в двійковій системі числення.

Переведите в 10СС. и в 16СС. : а) 100111012 ,

б) 111010102.

16. Дайте письмову відповідь на запитання: «Текстовий процесор Word. Створення, форматування та редагування документу.»

Завдання 17-20 передбачають безпосереднє їхнє виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми. Перед виконанням завдань 16-20 створіть на Робочому столі комп'ютера папку з назвою Атестація Прізвище (замлеть слова Прізвище в назві папки вкажіть ваше прізвище).

17. Практичне завдання на створення програми з використанням вказівки повторення.

Серед довільного ряду натуральних чисел, що вводяться з клавіатури, визначити кількість Шановні батьки! кратних 9.

18. Наберіть математичні формули, спочатку відкривши панель формул командами Вставка → Объект → Объект Microsoft Equation 3.0 → ОК:

19.Практичне завдання на створення і форматування таблиці в середовищі тестового редактора.

Користуючись засобами MS Excel., намалюйте таблицю:

ОЦІНКИ
Предмети Чверті Річні Екзаменаційні Випускні (перевідні)
I II III IV
Українська мова
Українська література
Математика
Алгебра
Геометрія
Історія
Інформатика
Фізика

20.У вас є акваріум, у який можна налити 50 літрів води. Користуючись порадами В. Михайлова стосовно облаштування акваріума, визначте, яку кількість рибок гуппі ви зможете заселити у такий акваріум. Відповідь обґрунтуйте. Від яких факторів залежить максимальна кількість рибок в акваріумі, які фактори ви Шановні батьки! вра­хували?

Оформіть поради щодо визначення оптимальної кількості рибок (найбільшої кількості, за якої рибки будуть добре себе почувати) у презентацію або текстовий документ, представивши свої поради у вигляді таблиці або графічно, вкажіть максимальну кількість рибок залежно від параметрів акваріума та інших факторів.

Коледж інформаційних систем і технологій

ДВНЗ КНЕУ ім.В.Гетьмана

Розглянуто предметною комісією «ЗАТВЕРДЖУЮ»

“____”______________ р ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ Заст. директора з НР

Протокол №____ БІЛЕТБерезоцька В.В.

Голова Литовка Л.В. З навчального предмету__________________

_____________________ інформатика “____”___________ р.

У завданнях 1 -6 оберіть одну правильну відповідь.

1.Укажіть пристрої введення даних.

А відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять

Б клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер

В гнучкі та жорсткі Шановні батьки! магнітні диски, флеш-пам'ять

Г сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники

2.Укажіть, у яких форматах можуть зберігатися шаблони, створені засобами Microsoft Word.

A mht; mhtl

Б doc; doсx

В kirn; html

Г dot; dotx

3.Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

Відповідність керівника визначеним критеріям ідеального представника впади
А гістограма

□ Баиінии рІВФНь ■ Пилині пціихі
Б пелюсткова

В бульбашкова

Г лінійчаста

У завданнях 7-12 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти запропонованих.

7Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.

А використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

Б графічне зображення будується з графічних примітивів

В кожне графічне Шановні батьки! зображення має багатошарову структуру

Гграфічне зображення складається з пікселів

Д розмір файлу зображення залежить від висоти і ширини зображення

8. Укажіть дії. які виконуються при застосуванні фільтрів у середовищі табличного процесора MS Excel.

А відображаються на екрані лише ті записи списку, що відповідають заданим умовам

Б видаляються зі списку записи, що не відповідають заданим умовам

В приковуються ті записи списку, що не відповідають заданим умовам

Г приховуються ті записи списку, що відповідають заданим умовам

Д видаляються зі списку записи, що відповідають заданим умовам

9. Укажіть стилі накреслення символів у середовищі текстового процесора MS

Word,

А пропорційний

Б звичайний

В напівжирний

Г курсив

Д напівжирний курсив

1 0. Укажіть властивості графічних зображень.

А фізичний розмір

Б роздільна здатність Шановні батьки! зображення

В глибина кольору

Г ширина кольору

Д колірна модель

11. Укажіть види пам'яті, що належать до внутрішньої.

А відео па м'ять

Б флеш-пам'ять

В постійна

Г напівпостійна

Д оперативна

12.Укажіть пристрої, які розміщуються всередині системного блока настільного комп'ютера.

А пристрої введення-виведення

Б контролери пристроїв введення-виведення

В блок живлення

Г процесор

Д маніпулятори

У завданнях 13-14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

13. Установіть відповідність між основними властивостями процесорів та характеристиками.

Арозрядність 1 частота керуючих сигналів, які узго­джують

роботу пристроїв процесора
Б швидкість опрацювання 2кількість двійкових розрядів, що

даних (швидкодія) можуть одночасно опрацьовуватися

процесором

Втактова частота 3 середня кількість операцій, які

виконуються за одиницю часу

Г кеш – пам'ять 4кіль кість однакових Шановні батьки! за структурою

процесорів, об'єднаних в одну мікросхему

Дкількість ядер 5 ємність кеш-пам"яті першого і другого рівнів

14. Установіть відповідність між об'єктами табличного процесора та їхніми властями:

А книга 1 наявність сітки, тип нумерації стовпців і рядків

Б аркуш 2 номер, висота

В електронна таблиця 3 ім'я, кількість розміщених об'єктів та їх вигляд,

фон заливки, наявність захисту, колір ярлика

Г діаграма 4ім'я, кількість аркушів, порядок

розташування аркушів

Д рядок 5тип, назва, розмір області діаграми, колір заливки

15 .Виконайте переведення числа з однієї системи числення в іншу.

16®10®8, число B416.

2®10®16, число 10000112.

10®2®16, число 21110.

16. Дайте письмову відповідь на запитання: «Коротка історія розвитку ОТ.»

Завдання 17-20 передбачають безпосереднє їхнє виконання на комп'ютері Шановні батьки! з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми. Перед виконанням завдань 16-20 створіть на Робочому столі комп'ютера папку з назвою Атестація Прізвище (замлеть слова Прізвище в назві папки вкажіть ваше прізвище).

17. Практичне завдання на форматування тексту в середовищі текстового редактора.


documentafpceyb.html
documentafpcmij.html
documentafpctsr.html
documentafpdbcz.html
documentafpdinh.html
Документ Шановні батьки!