Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки

Категорія сільськогосподарських приміщень (ПТЕ, розділ ЕІІІ ІІ) визначається в залежності від характеру і умов навколишнього середовища, а також з урахуванням можливості враження людей електричним струмом. Категорію приміщень враховують при проектуванні ектроустановок, тому будь-яка самовільна зміна проектних рішень працівниками електромонтажних організацій недопустима.При необхідності зміни видів електропроводок, способів їх прокладки або заміни марок проводів і кабелів технічно обгрунтовані пропозиції в письмовому вигляді направляють замовнику і реалізують тільки після його письмової згоди.Вибрані електропроводки і електротехнологічне обладнання повинні відповідати умовам навколишнього середовища де вони монтуються і будуть експлуатуватися: приміщення, вулиця (дивіться таблицю 1).Приміщення поділяють на такі категорії:

Сухі — Відносна вологість не більше Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки 60 %. Конденсація пари майже неможлива ( інкубатори, котельні, опалювальні склади негорючих матеріалів, електрощитові, вентиляційні камери, контори, приміщення для обслуговуючого персоналу ферм, підсобні приміщення тощо).

Запилені — За технологічними умовами виробництва виділяється пил у такій кількості що може осідати на проводах, проникати всередину машин, апаратів ( цехи подрібнення і приготування сухих концентрованих кормів, склади сипучих негорючих матеріалів, пункти післязбиральної обробки зерна і технічних культур).Вогкі — Відносна вологість понад 60 %, але не більше 75 %. Пара або сконцентрована волога виділяється лише тимчасово і в невеликих кількостях (неопалювані склади негорючих матеріалів приміщення для холодильного обладнання та його ремонту).Сирі — Відносна вологість понад 75 % .Пара конденсується при незначних значеннях Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки температури (приміщення для теплогенераторів, цехи переробки продуктів тваринництва, цехи переробки плодів і овочів, лабораторії для аналізу молока, приміщення для штучного осіменіння тварин, насосні).Особливо сирі — Відносна вологість близько 100 %. Стеля, стіни, підлога і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологою (кормоприготувальні цехи для вологих кормів, овочесховища, парники, теплиці, доїльні зали, молочні блоки, навіси).Особливо сирі і хімічно активним середовищем — Відносна вологість близько 100 % .У приміщенні постійно або тривалий час є пари аміаку, сірководню або інших газів невибухонебезпечної концентрації або ж створюються відкладання, що руйнівно діють на ізоляцію, струмоведучі частини ( приміщення для утримання сільськогосподарських тварин і птиці без установок по створенню мікроклімату. Склади мінеральних добрив Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки, приміщення для протруювання насіння).Пожежонебезпечні:Класу П-І — Застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалаху пари вище 45 °С ( склади мінеральних масел, установки для регенерації мінеральних масел ).

Класу П-ІІ Виділяються горючі пил або волокна, що переходять в завислий стан. Може виникнути пожежа (але не вибух) залежно від фізичних властивостей пилу чи волокон або того, що вміст їх у повітрі за умовами експлуатації не досягає вибухонебезпечних концентрацій (деревообробні цехи, малозахищені приміщення млинів, елеваторів, зерносховищ).Класу П-ІІа — Знаходяться тверді або волокнисті горючі матеріали, причому ознаки, перераховані для приміщень класу П-ІІ, відсутні (виробничі і складські приміщення та зони Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки для зберігання твердих чи волокнистих (сіно, солома) горючих матеріалів).Класу П-ІІІ- Застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалаху пари вище 45°С, а також тверді горючі матеріали (відкриті або під навісом склади для мінеральних масел, вугілля, торфу, деревини тощо).Вибухонебезпечні: Класу В-Іа — У нормальних умовах не створюються вибухонебезпечні суміші горючих парів чи газів ; повітрям. Вони можуть виникати лише при аваріях (сховища легко займистих і горючих рідин, акумуляторні).Класу В-ІІа — Можуть створюватись вибухонебезпечні суміші горючих пилу або волокон з повітря ( комбікормові заводи, млини, склади сипучих горючих матеріалів).
documentafpdpxp.html
documentafpdxhx.html
documentafpeesf.html
documentafpemcn.html
documentafpetmv.html
Документ Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки