Обласного конкурсу

Умови проведення

учнів молодшого шкільного віку

з початкового технічного моделювання

І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання серед (далі − Конкурс) проводиться щорічно на базі Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі - Центр).

1.2. Конкурс проводиться з метою творчого та інтелектуального розвитку дітей, залучення до технічної творчості учнів молодшого шкільного віку та задоволення їх потреб у творчій самореалізації.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- пошук та підтримка обдарованих дітей молодшого шкільного віку;

- стимулювання творчого інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації;

- збереження та розширення мережі гуртків початкового технічного моделювання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних Обласного конкурсу закладах;

- підвищення ролі технічної творчості у системі навчально-виховної роботи позашкільної навчальних закладів;

- вивчення передового досвіду щодо організації технічної творчості дітей молодшого шкільного віку;

- організація змістовного дозвілля дітей, пошук нових форм проведення змагань та оздоровчих заходів.

1.4. У Конкурсі беруть участь команди від позашкільних закладів Полтавської області, закладу – безпосереднього організатора проведення змагань, а також команди організацій, які отримали виклик.

1.5. Команди для участі в Конкурсі формуються з числа призерів районних, шкільних, гурткових змагань.

1.6. До складу команди входять 3 особи: двоє учасників віком до 10 років включно та один керівник, який очолює команду і несе відповідальність за збереження життя та здоров Обласного конкурсу'я дітей.

1.7. Для участі в Конкурсі подаються наступні документи:

- заявка на участь у Конкурсі за встановленим зразком (Додаток 1);

- свідоцтва про народження учасників (або копії, ксерокопії);

- учнівські квитки (оригінал);

- медичні довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими.

IІ. Умови проведення Конкурсу

Програма Конкурсу складається з виконання 4-х завдань.

4.1. Завдання 1. Теоретичний залік (тестування).

Питання теоретичного заліку добираються відповідно до вимог щодо знань та умінь учнів, визначених програмою гуртка початкового технічного моделювання. (Збірник програм для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Гуртки науково-технічного напряму. Випуск 1, с. 16-17).

Час на виконання завдання - 1 година.

Користуватися мобільним телефоном забороняється.

4.2. Завдання 2.Виготовлення моделі транспортної техніки.

Модель транспортної техніки виготовляється за розгортками Обласного конкурсу та малюнком загального вигляду. Крім того, завдання передбачає виконання креслення однієї з деталей моделі у формі призми на папері у клітинку (умова є необов’язковою). Розміри задаються.

Час на виконання завдання - 2 години.

У процесі виконання моделі не дозволяється користуватися заздалегідь друкованими матеріалами.4.3. Завдання 3.Виконання композиції за допомогою об’ємних геометричних фігур.

Кожному учаснику надаються розгортки об'ємних геометричних тіл. Їх потрібно вирізати та склеїти. Учасник створює композицію з готових об'ємних геометричних тіл (склеїти фігури між собою) за власним задумом, використовуючи необхідну їх кількість. Кількість фігур не обмежується.

Склад геометричного конструктора:

№ п\п Геометричне тіло Кількість у Обласного конкурсу наборі Максимальний бал за одну деталь
1. Зрізана призма
2. Конус
3. Куб
4. Піраміда
5. Призма
6. Циліндр

Кількісний та якісний склад геометричного конструктора є довільним та визначається учасником конкурсу на власний розсуд.

Час на виконання завдання − 1 година.

4.4. Завдання 4. Виготовлення літаючої моделі планера та участь у змаганнях на тривалість польоту.

Літаюча модель планера виготовляється за заданою схемою та шаблонами.

Для виготовлення крила, стабілізатора та кіля використовується креслярський папір.

Для балансування планера - пластилін.

У залік зараховується кращий результат з 3-х запусків у приміщенні. Кількість балів за тривалість польоту визначається відповідно до часу польоту моделі.

Час на виконання завдання - 1 година.

ІІІ. Керівництво Конкурсом, визначення та нагородження переможців Обласного конкурсу, організаційні питання

3.1.Керівництво підготовкою Змагань покладається на Центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Для організації та проведення Змагань створюється оргкомітет, для оцінювання робіт – журі. Склад оргкомітету та журі Змагань затверджується наказом Полтавського ОЦНТТУМ ПОР.

3.2. Оцінювання конкурсних завдань проводиться за слідуючими критеріями:

№ п/п Вид роботи Максимальна кількість балів (по окремим завданням)
1. Теоретичний залік
2. Виготовлення моделі транспортної техніки:
- якість виготовлення
- оригінальність оформлення
- точність виконання накресленої деталі
Всього:
3. Виконання моделі технічного об'єкта власного задуму з об'ємних геометричних тіл
- за сумою набраних балів
Всього:
4. Виготовлення літаючої моделі планера:
- якість виготовлення
- тривалість польоту
- якість польоту
Всього:
Максимальна кількість балів у конкурсі Обласного конкурсу

3.3. Командна першість визначається за сумою балів, набраних членами команд в усіх видах змагань. В разі набрання кількома командами однакової суми балів до уваги береться кількість перших (призових) місць, завойованих командою.

3.4 Команди, які зайняли 1, 2, 3 місця, нагороджуються дипломами ПОЦТТУМ ПОР. Учасники змагань, які посіли призові місця в окремих видах

змагань, нагороджуються дипломами ПОЦТТУМ ПОР та медалями. Керівники команд-призерів відзначаються грамотами ПОЦТТУМ ПОР.

3.5. Попередні заявки на участь у Змаганнях подаються до оргкомітету не пізніше, як за 10 днів до початку Змагань. Заявки надсилаються за тел\факсом: (0-532) 50-04-51, або на e-mail:poltavaman@rambler.ru

3.6. Заїзд та реєстрація учасників відбувається у перший день змагань до 10.00 за Обласного конкурсу адресою: за адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 38, ПОЦНТТУМ ПОР, тел. (05322) 2-06-91.

3.7. Витрати, пов'язані з проведенням обласних змагань, відносяться на рахунок ОЦТТУМ. Витрати на проїзд, ночівлю, харчування учасників змагань та відрядження керівника команди віднести на рахунок відряджуючих організацій.

Козирод

20691
Додаток


documentafphwwf.html
documentafpiegn.html
documentafpilqv.html
documentafpitbd.html
documentafpjall.html
Документ Обласного конкурсу