ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница

7. Зґвалтування або насильницьке задоволення статевої
пристрасті неприродним способом не може вважатися вчиненим
повторно, якщо винна особа, діючи з єдиним злочинним наміром, без
перерви або без значної перерви у часі, вчинила два чи більше
насильницьких природних статевих актів або два чи більше актів
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом з однією й тією ж потерпілою особою, тобто за наявності
ознак продовжуваного злочину. У разі вчинення насильницького задоволення статевої
пристрасті неприродним способом, а потім зґвалтування чи навпаки
щодо однієї й тієї ж потерпілої особи, ці злочини кваліфікуються
самостійно, причому останній злочин кваліфікується з урахуванням
спеціальної повторності.

8. Згідно з частиною ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница другою статті 27
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ) (далі -
КПК) справи про злочини, передбачені частиною першою статті 152 КК
( 2341-14 ), порушуються не інакше як за скаргою потерпілої особи.
Тому при вчиненні двох зґвалтувань без кваліфікуючих ознак
приводом до порушення справи за частиною другою статті 152 КК є
подача скарги особою, потерпілою від першого злочину, або подача
скарг обома потерпілими особами. Якщо особа, потерпіла від першого
злочину, не порушувала питання про притягнення винної особи до
кримінальної відповідальності і справу на підставі частини третьої
статті 27 КПК не порушено прокурором, то наступне вчинення цією ж
особою зґвалтування іншої особи не може розцінюватись як повторний
злочин. У такому ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница випадку за наявності скарги про порушення справи
лише потерпілої особи від другого зґвалтування дії винної особи
мають кваліфікуватися за частиною першою статті 152 КК. Вирішуючи питання про перекваліфікацію дій винної особи з
частин другої, третьої або четвертої на частину першу статті 152
КК ( 2341-14 ) при відсутності у справі скарги потерпілої особи,
суд повинен з'ясувати у неї або її законного представника, чи
вимагають вони притягнення підсудного до кримінальної
відповідальності за зґвалтування. Якщо таке питання виникне при
оцінці обставин справи у нарадчій кімнаті, суд повинен поновити
судове слідство. Скарга потерпілої особи або її законного
представника подається письмово або усно, але усна ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница їх скарга
обов'язково заноситься до протоколу судового засідання. Якщо від
цих осіб не надійде письмової чи усної скарги про притягнення
підсудного до кримінальної відповідальності, у відповідних
випадках суд закриває справу або постановляє виправдувальний
вирок.9. Злочин, передбачений статтею 152 чи статтею 153 КК
( 2341-14 ), визнається вчиненим групою осіб, якщо у ньому брали
участь декілька (два або більше) виконавців (співвиконавців),
тобто співучасників, ознаки яких зазначені у частині другій
статті 27 КК. При цьому виконавці (співвиконавці) діють узгоджено,
з єдиним умислом і кожен з них безпосередньо виконує діяння, що
утворюють повністю чи частково об'єктивну сторону складу злочину.
Для визнання зґвалтування або насильницького задоволення ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница статевої
пристрасті неприродним способом вчиненими групою осіб не
вимагається попередньої змови між виконавцями (співвиконавцями)
цих злочинів. Злочинна діяльність одного виконавця може
приєднуватися до діяльності іншого (інших) і в ході вчинення
злочину, але до його закінчення або припинення. Дії особи, яка не вчинила і не мала наміру вчинити статевий
акт чи задоволення статевої пристрасті неприродним способом, але
безпосередньо застосовувала фізичне насильство, погрожувала його
застосуванням чи довела потерпілу особу до безпорадного стану
шляхом уведення в її організм проти її волі наркотичних засобів,
психотропних, отруйних, сильнодіючих речовин з метою зґвалтування
її чи вчинення щодо неї насильницького задоволення статевої
пристрасті неприродним способом іншою ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница особою, повинні розглядатися
як співвиконавство у цьому злочині. Дії таких співвиконавців
визнаються вчиненими групою осіб і кваліфікуються без посилання на
статтю 27 КК ( 2341-14 ). Дії особи, яка, сприяючи виконавцю (виконавцям) злочину у
вчиненні насильницького статевих зносин чи насильницького
задоволення статевої пристрасті неприродним способом,
застосовувала насильство до особи, яка намагалася перешкодити
вчиненню злочину, надала приміщення для вчинення злочину тощо,
необхідно кваліфікувати як пособництво в зґвалтуванні або
насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним
способом за частиною п'ятою статті 27 КК ( 2341-14 ) і відповідною
частиною статті 152 КК чи статті 153 КК. Якщо винні особи діяли узгоджено та одночасно щодо кількох
потерпілих осіб, хоча ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница кожна з них мала на меті і зґвалтувала одну
потерпілу особу, дії кожної із таких осіб належить розглядати як
зґвалтування, вчинене групою осіб. Такий підхід має
застосовуватись і у разі вчинення узгоджених дій, направлених на
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
щодо декількох потерпілих осіб. Згідно зі статтею 26 КК ( 2341-14 ) співучастю у злочині є
умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні
умисного злочину. Тому у разі, коли із групи осіб, які вчинили
зґвалтування або насильницьке задоволення статевої пристрасті
неприродним способом, лише одна особа є суб'єктом злочину, а решта
осіб внаслідок неосудності або у зв'язку ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница з недосягненням віку, з
якого може наставати кримінальна відповідальність, чи з інших
підстав не можуть бути суб'єктами злочину, дії винної особи, яка
за таких обставин притягується до кримінальної відповідальності,
не можна розглядати як вчинення злочину групою осіб.

10. Неповнолітніми потерпілими від зґвалтування або
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом слід вважати осіб віком від 14 до 18 років, малолітніми -
осіб, яким на момент злочину не виповнилося 14 років. Кримінальна відповідальність за вчинення зґвалтування
неповнолітньої чи малолітньої особи або насильницького задоволення
статевої пристрасті неприродним способом щодо такої особи настає
лише за умови, якщо винна особа усвідомлювала (достовірно знала чи
припускала), що ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница вчиняє такі дії щодо неповнолітньої або
малолітньої особи, а так само, коли вона повинна була і могла це
усвідомлювати. При цьому суд повинен враховувати не тільки
показання підсудного, а й потерпілої особи, ретельно перевіряти їх
відповідність усім конкретним обставинам справи. При вирішенні
цього питання враховується вся сукупність обставин справи,
зокрема, зовнішні фізичні дані потерпілої особи, її поведінка,
знайомство винної особи з нею, володіння винною особою відповідною
інформацією. Неповнолітній або малолітній вік потерпілої особи не
може бути підставою для кваліфікації вказаних дій за частиною
третьою чи четвертою статті 152 КК ( 2341-14 ) або частиною другою
чи третьою статті 153 КК, якщо буде доведено ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница, що винна особа
сумлінно помилялася щодо фактичного віку потерпілої особи.

11. Особливо тяжкими наслідками, передбаченими частиною
четвертою статті 152 та частиною третьою статті 153 КК ( 2341-14 )
можуть бути визнані, зокрема, смерть або самогубство потерпілої
особи, втрата нею будь-якого органу чи втрата органом його
функцій, психічна хвороба або інший розлад здоров'я, поєднаний зі
стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину,
непоправне знівечення обличчя, переривання вагітності чи втрата
репродуктивної функції, а так само зараження вірусом імунодефіциту
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною
для життя людини, які сталися внаслідок зґвалтування або
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом. Відповідальність за ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница спричинення особливо тяжких наслідків
настає як тоді, коли винна особа передбачала можливість їх
настання, так і тоді, коли вона хоча і не передбачала, але повинна
була і могла передбачити настання таких наслідків. У разі, коли при зґвалтуванні або насильницькому задоволенні
статевої пристрасті неприродним способом чи замаху на ці злочини
смерть потерпілої особи настала внаслідок її власних дій
(наприклад, вона вистрибнула з транспортного засобу під час руху й
отримала ушкодження, від яких настала смерть), дії винного
охоплюються частиною четвертою статті 152 або частиною третьою
статті 153 КК ( 2341-14 ) і додаткової кваліфікації за статтею 119
цього Кодексу не потребують. Зґвалтування або насильницьке задоволення статевої ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница пристрасті
неприродним способом чи замах на ці злочини, поєднані з умисним
заподіянням потерпілій особі тілесного ушкодження, визнаного
тяжким лише за ознакою небезпечності для життя на момент його
заподіяння, не можуть вважатися такими, що спричинили особливо
тяжкі наслідки. Такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю
злочинів, передбачених відповідними частинами статей 152 або 153 і
відповідними частинами статті 121 КК ( 2341-14 ). Не є особливо тяжкими наслідками при зґвалтуванні або
насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним
способом свідоме поставлення потерпілої особи в небезпеку
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби, якщо зараження не настало. Такі дії слід
кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідними ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница
частинами статті 152 або статті 153 КК ( 2341-14 ) та частиною
першою статті 130 КК. Не становить особливо тяжких наслідків зґвалтування
вагітність потерпілої, а також втрата нею незайманості
(дефлорація).

12. Заподіяння при вчиненні зґвалтування або насильницького
задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тяжкого
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої особи,
необхідно вважати діянням, яке спричинило особливо тяжкі наслідки.
Таке діяння кваліфікується за частиною четвертою статті 152 або
частиною третьою статті 153 КК ( 2341-14 ) за цією кваліфікуючою
ознакою і додаткової кваліфікації за частиною другою статті 121 КК
не потребує. У разі, коли зґвалтування або насильницьке задоволення
статевої пристрасті неприродним способом було поєднано з умисним
вбивством потерпілої особи, яке мало місце в ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница процесі вчинення
зазначених злочинів чи одразу ж після них, такі дії слід
кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених пунктом 10
частини другої статті 115 та частиною четвертою статті 152 чи
частиною третьою статті 153 КК ( 2341-14 ), як такі, що спричинили
особливо тяжкі наслідки. Якщо умисне вбивство потерпілої особи було вчинено через
деякий час після її зґвалтування чи насильницького задоволення
щодо неї статевої пристрасті неприродним способом з метою
приховати ці злочини, дії винної особи кваліфікуються за
сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами
статті 152 або статті 153 та пунктом 9 частини другої статті 115
КК ( 2341-14 ).

13. Зґвалтування вважається закінченим злочином з моменту
початку статевих зносин, при цьому не має значення ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница, чи закінчила
винна особа статевий акт у фізіологічному розумінні. Насильницьке
задоволення статевої пристрасті неприродним способом вважається
закінченим злочином з початку здійснення дій сексуального
характеру, спрямованих на задоволення статевої пристрасті
неприродним способом. Дії, спрямовані на вчинення зґвалтування або насильницького
задоволення статевої пристрасті неприродним способом, але не
доведені до кінця з причин, що не залежали від волі винної особи,
слід розглядати як замах на зґвалтування чи замах на насильницьке
задоволення статевої пристрасті неприродним способом і
кваліфікувати із посиланням на відповідні частини статті 15 КК
( 2341-14 ). При цьому суди повинні встановлювати, чи діяв
підсудний з метою вчинення злочину, передбаченого статтею 152 або ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница
статтею 153 КК, і чи було застосовано фізичне насильство або
висловлена погроза його застосування з метою подолання чи
попередження опору потерпілої особи та з яких причин злочин не
було доведено до кінця. Засуджуючи особу за замах на зґвалтування чи на насильницьке
задоволення статевої пристрасті неприродним способом, суд повинен
вказати у вироку конкретні причини, що не залежали від волі винної
особи і перешкоджали їй довести злочин до кінця.

14. Судам слід розмежовувати готування до зґвалтування чи
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом або замах на ці злочини від добровільної відмови від
доведення їх до кінця, що відповідно до статті 17 КК ( 2341-14 )
виключає ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница відповідальність за готування до цих злочинів або замах
на них. Для визнання відмови від доведення цих злочинів до кінця
добровільною слід виходити з того, що особа, маючи реальну
можливість довести їх до кінця, відмовилась від цього і з власної
волі припинила злочинні дії. У таких випадках особа підлягає
кримінальній відповідальності лише у тому разі, якщо фактично
вчинені нею дії містять склад іншого злочину. Разом з тим суди повинні мати на увазі, що не може
визнаватися добровільною відмова від зґвалтування та
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом, що викликана неможливістю подальшого продовження
злочинних дій з причин ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница, незалежних від волі винної особи
(наприклад, коли цьому перешкодили інші особи, або винна особа не
змогла подолати опору потерпілої особи, закінчити злочин з
фізіологічних причин тощо).

15. Судам слід враховувати, що склад злочину, передбаченого
частиною першою статті 154 КК ( 2341-14 ), може мати місце лише за
умови доведеності, що на потерпілу особу чоловічої чи жіночої
статі здійснювався вплив із використанням її матеріальної або
службової залежності від винної особи з метою примусити її
вступити в статевий зв'язок природним або неприродним способом
всупереч її волі. При цьому за змістом частини першої статті 154
КК під статевим зв'язком природним або неприродним способом слід
розуміти природний ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница статевий акт, акт мужолозтва або лесбійства, на
який відповідно до умислу винної особи, має погодитись потерпіла
особа внаслідок її примушування. Матеріальна залежність потерпілої особи має місце зокрема
тоді, коли вона перебуває на повному або частковому утриманні
винної особи, проживає на її житловій площі, а також тоді, коли
винна особа своїми діями чи бездіяльністю спроможна викликати
істотне погіршення матеріального становища потерпілої особи.
Службова залежність має місце, коли жінка або чоловік обіймає
посаду, згідно з якою вона підлегла особі, яка застосовує
примушування, або підпадає під контрольні дії такої особи, або
інтереси потерпілої особи залежать від службового становища винної
особи. Сама лише пропозиція ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница особі, яка матеріально або службово
залежна від особи, яка висловлює таку пропозицію, до вступу у
статевий зв'язок за відсутності примушування не утворює складу
злочину, передбаченого частиною першою статті 154 КК ( 2341-14 ).
Не можна вважати примушуванням обіцянку іншій особі поліпшити її
матеріальне або службове становище, якщо жінка або чоловік дадуть
згоду вступити у статевий зв'язок. Дії, зазначені у частині першій статті 154 КК ( 2341-14 ),
поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна
потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або
розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких
родичів, кваліфікуються за частиною другою статті 154 КК. Погроза
має бути адресована потерпілій особі та ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница сприйматися нею як
реальна. Погрозою знищення майна є погроза доведення майна, яке
належить потерпілій особі або її близьким родичам, до повної
непридатності щодо використання його за призначенням. Погроза
пошкодження майна - це погроза приведення майна у часткову
непридатність. Погроза вилучення майна означає погрозу
протиправним шляхом із застосуванням насильства або без такого
позбавити власника його майна. Відомостями, що ганьблять потерпілу особу чи її близьких
родичів, слід вважати такі відомості, які, як на думку зазначених
осіб, так і об'єктивно здатні принизити честь та гідність особи.
При цьому не має значення, відповідають ці відомості дійсності чи
є вигаданими. Розголошення - це повідомлення таких ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница відомостей
будь-яким способом хоча б одній особі, котрій вони не були відомі,
які потерпіла особа бажала зберегти у таємниці. Суб'єктом злочинів, передбачених частиною першою та частиною
другою статті 154 КК ( 2341-14 ), є особа, від якої потерпіла
особа матеріально або службово залежна.

16. Добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла
статевої зрілості, утворюють склад злочину, передбаченого
статтею 155 КК ( 2341-14 ), у разі, якщо винна особа усвідомлювала
(достовірно знала або припускала), що потерпіла особа не досягла
статевої зрілості, а так само, коли вона повинна була і могла це
усвідомлювати. Добровільними статевими зносинами слід визнавати
такі, що здійснюються без застосування фізичного насильства,
погрози його ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница застосування і використання безпорадного стану
потерпілої особи. Якщо потерпіла особа внаслідок свого розумового
відставання або малолітнього віку не могла розуміти характеру та
значення здійснюваних з нею дій, статеві зносини з такою особою
необхідно розцінювати як зґвалтування з використанням безпорадного
стану потерпілої особи. Судам слід мати на увазі, що статева зрілість - це такий
фізіологічний стан організму людини, який характеризується
здатністю до повного виконання статевих функцій. За змістом Правил
проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу
статевих станів в бюро судово-медичної експертизи ( z0253-95 ),
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
17 січня 1995 року N 6 ( z0248-95 ), особи як жіночої, так ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница і
чоловічої статі віком до 14 років вважаються такими, що не досягли
статевої зрілості. Встановлення статевої зрілості проводиться щодо
осіб віком з 14 до 18 років. Питання про досягнення потерпілою
особою статевої зрілості вирішується на підставі висновку
судово-медичної експертизи, призначення якої у таких випадках є
обов'язковим. Батьком або матір'ю, зазначеними у частині другій статті 155
КК ( 2341-14 ), слід вважати як рідних батьків, так і тих, які
усиновили (удочерили) потерпілу особу згідно з положеннями глави
18 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ). Особами, що їх
замінюють, є вітчим, мачуха, а також опікуни і піклувальники,
призначені за правилами глави 19 зазначеного Кодексу. Безплідністю, яка визначена як кваліфікуюча ознака частиною ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница
другою статті 155 КК ( 2341-14 ), є втрата потерпілою особою
репродуктивної здатності. Іншими тяжкими наслідками, що настали
внаслідок статевих зносин з особою, яка не досягла статевої
зрілості, є, зокрема, зараження вірусом імунодефіцита людини чи
іншою невиліковною інфекційною хворобою, захворювання тяжкою
хворобою, у тому числі і психічною, самогубство потерпілої особи.
Безплідність та інші тяжкі наслідки повинні перебувати у
причинному зв'язку із статевими зносинами з особою, яка не досягла
статевої зрілості.

17. Розпусні дії, відповідальність за які передбачено статтею
156 КК ( 2341-14 ), повинні мати сексуальний характер і можуть
бути у виді фізичних дій або інтелектуального розбещення. Такі дії
спрямовані на задоволення винною особою статевої ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница пристрасті або на
збудження у неповнолітньої особи статевого інстинкту. Під фізичними розпусними діями слід розуміти оголення
статевих органів винної чи потерпілої особи, непристойні
доторкання до статевих органів, які викликають статеві збудження,
навчання статевим збоченням, імітація статевого акту, схиляння або
примушування потерпілих до вчинення певних сексуальних дій між
собою, вчинення статевих зносин, акту онанізму у присутності
потерпілої особи тощо. Інтелектуальними розпусними діями є,
зокрема, ознайомлення потерпілої особи із порнографічними
зображеннями, відеофільмами, цинічні розмови з нею на сексуальні
теми тощо. Використання в ході вчинення розпусних дій творів, зображень
або інших предметів порнографічного характеру кваліфікується за
сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами
статті ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница 156 і статті 301 КК ( 2341-14 ). Розпусні дії щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного
віку, можуть відбуватися як за її згодою, так і з застосуванням до
неї фізичної сили з метою примушення її до вчинення певних дій
сексуального характеру. Якщо розпусним діям передували або вони
супроводжувалися нанесенням побоїв чи мордуванням, тілесними
ушкодженнями або погрозою вбивством, вчинене слід кваліфікувати за
сукупністю злочинів, передбачених статтею 156 і статтями 125, 126,
121, 122 чи 129 КК ( 2341-14 ). Розпусні дії можуть бути вчинені особою чоловічої статі щодо
особи жіночої статі і навпаки, а також між особами однієї статі,
але у всіх випадках потерпілою є особа, яка не досягла
шістнадцятирічного віку. Попередня поведінка потерпілої особи
(зокрема ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница, її попереднє статеве життя) на кваліфікацію дій винної
особи за статтею 156 КК ( 2341-14 ) не впливає.

18. Розпусні дії з потерпілою особою, яка не досягла
шістнадцятирічного віку, вчинені безпосередньо перед її
зґвалтуванням, насильницьким задоволенням статевої пристрасті
неприродним способом або статевими зносинами з особою, яка не
досягла статевої зрілості, з урахуванням спрямованості умислу
винної особи повністю охоплюються диспозиціями відповідних частин
статті 152 або статті 153, або статті 155 КК ( 2341-14 ) і
додаткової кваліфікації за статтею 156 КК не потребують.

19. Судам необхідно вимагати від органів досудового слідства
правильного викладення обставин вчиненого злочину проти статевої
свободи або статевої недоторканності особи у постанові про
притягнення особи як обвинуваченого та в ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница обвинувальному висновку,
а також неухильно додержуватись вимог статті 334 КПК ( 1003-05 )
при формулюванні у вироку обвинувачення, визнаного судом
доведеним. У цих документах, зокрема, має бути зазначено, за якою
кваліфікуючою ознакою відповідно до диспозиції статей, що
передбачають відповідальність за такі злочини, особу притягнуто до
кримінальної відповідальності та засуджено судом.

20. У випадку недопустимої натуралізації опису в
обвинувальному висновку обставин вчиненого злочину проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи, що унеможливлює його
публічне оголошення, судам необхідно повертати справу прокурору
для складання нового обвинувального висновку. Вирок, в якому
допущена така натуралізація, підлягає скасуванню як такий, що
принижує гідність потерпілої особи.

21. Звернути увагу судів на те, що ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница відповідно до вимог
статті 22 КК ( 2341-14 ) за зґвалтування (стаття 152 цього
Кодексу) та насильницьке задоволення статевої пристрасті
неприродним способом (стаття 153 КК) підлягають кримінальній
відповідальності особи віком від чотирнадцяти років. За вчинення
інших злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості
особи, а саме, передбачених статтями 154-156 цього Кодексу,
відповідальність можуть нести особи, яким до вчинення злочину
виповнилося шістнадцять років.

22. При вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди
за позовами потерпілих осіб судам необхідно керуватися
відповідними положеннями Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та
роз'ясненнями, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду
України від 31 березня 1995 року N 4 ( v0004700-95 ) "Про судову
практику в справах про відшкодування ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница моральної (немайнової) шкоди"
зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України
від 25 травня 2001 року N 5 ( v0005700-01 ).

23. Призначаючи покарання особам, винним у вчиненні злочинів
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, суди
мають неухильно дотримуватись вимог ст. 65 КК ( 2341-14 ) щодо
індивідуалізації покарання, а саме: враховувати ступінь тяжкості
вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують чи
обтяжують покарання. Визначаючи ступінь тяжкості злочину, суди
повинні враховувати стадію його вчинення, кількість епізодів,
тяжкість наслідків, що настали тощо.

24. Відповідно до статей 20, 253 КПК ( 1001-05, 1003-05 )
розгляд кримінальних справ про злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи допускається в закритому судовому
засіданні за мотивованою постановою судді чи ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница ухвалою суду. Суди повинні мати на увазі, що необхідно чітко вирішувати
питання щодо слухання справ про злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи у закритому судовому засіданні, що
має важливе значення для запобігання розголошенню відомостей про
інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у цих справах. При
цьому суд може прийняти рішення про закритий розгляд справи як у
повному обсязі, так і частково (наприклад, при проведенні судового
слідства). Із урахуванням вимог статті 20 і статті 307 КПК
( 1001-05, 1003-05 ) суд при розгляді справ цієї категорії повинен
вживати необхідні заходи для того, щоб особи молодше шістнадцяти
років, крім підсудних та потерпілих, не знаходились ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница у залі
судового засідання. Головуючим у судових засіданнях потрібно стежити за змістом і
формою запитань до підсудних, потерпілих і свідків, а також за
виступами учасників розгляду справи в судових дебатах для того,
щоб не принижувалася честь і гідність цих осіб. Вважати
неприпустимим надсилання вироків у справах про злочини проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи для обговорення
в колективах за місцем проживання, роботи чи навчання засуджених
або потерпілих осіб.

25. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму
Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. N 4 ( v0004700-92 )
"Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві
злочини" зі змінами та ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница доповненнями, внесеними постановами Пленуму
Верховного Суду України від 4 червня 1993 року N 3 ( v0003700-93 )
та від 3 грудня 1997 року N 12 ( v0012700-97 ).

Голова
Верховного Суду України В.В.Онопенко

Секретар Пленуму
Верховного Суду України Ю.Л.Сенін

Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав


documentafpmduv.html
documentafpmlfd.html
documentafpmspl.html
documentafpmzzt.html
documentafpnhkb.html
Документ ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 7 страница